Nyss inkommet: Provtryck från boktryckeriet

JUST NU: -Vi bad om provtryck av några färg- och kontrastkrävande sidor ur boken och fick precis tillbaka proverna från det Estniska tryckeriet som förlaget Stevali använder, GODKÄNT!!! Bara att fortsätta det digra arbetet med att framställa den 416 sidor feta boken…